Gå til hovedtekst

rapportserie

Rapport / Institutt for samfunnsforskning

Evalueringer:

  1. Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)