Gå til hovedtekst

rapportserie

Rapport / Uni Rokkansenteret

Evalueringer:

  1. OUT-Reach : informasjon om frivillig retur til irregulære migranter utenfor mottak
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)