Gå til hovedtekst

rapportserie

Søkelys på arbeidslivet

Evalueringer:

  1. Virker arbeidspraksis i ordinær virksomhet etter sitt formål?
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)