Gå til hovedtekst

Statistikk

Evalueringsportalen gir deg tilgang til statistikkfunksjonalitet som bygger på informasjon om de registrerte evalueringsrapportene. Det er departementenes og de statlige virksomhetenes bestilte og eksternt gjennomførte evalueringer som er registrert i portalen. Denne siden gir deg en introduksjon til hvordan statistikkfunksjonaliteten fungerer og gir eksempler på noen direkte innganger til statistikk fra portalen.

Evalueringsportalen har per 26.01.22 totalt 3257 registrerte evalueringsrapporter.

Statistikk over evalueringsrapporter fordelt på hver enkelt sektor.

Usikkerhet i tallene

Evalueringsportalen har enda ikke full dekningsgrad når det gjelder registrerte evalueringer. Vi kan ikke garantere at det ikke har forekommet feil i registreringsprosessen. Disse faktorene påvirker nøyaktigheten i statistikken som portalen kan levere slik at man må ta en individuell vurdering før videre bruk. Vi setter pris på eventuelle tilbakemeldinger ved oppdagede feil. Slike henvendelser sendes til evalueringsportalen@dfo.no.

Statistikkfanen

I alle oversiktssider for de faste kategoriene sektor, type, oppdragsgiver, utfører og datagrunnlag listes det opp tilknyttede evalueringsrapporter. På disse sidene finner du også en egen statistikkfane.

viser statistikkfanen

Ved å trykke på fanen statistikk illustrert i bildet over kommer du til en egen side med statistikk over søket der det også er mulig å gruppere og formatere grafen etter de faste kategoriene. All data kan også tas ut til Excel (CSV-format). Det siste anbefales særskilt ved bruk av mange kategorier, siden visningen i portalen er begrenset av den maksimale bredden for nettsiden.

Eksempel på statistikk

Evalueringsstatistikk per sektor

Fra forsiden kan du velge å gå til en sektors spesifikke oversiktsside. På oversiktssiden får man det totale antall rapporter for sektoren, og du kan gruppere søket på de faste kategoriene: år, oppdragsgiver og utfører. Under fanen for statistikk får du oversikt over det totale antall rapporter for den valgte sektoren.

Statistikk for oppdragsgivere av evalueringen

Når du går direkte fra forsiden til siden for oppdragsgiver kommer du til oversikten over alle departementer og statlige virksomheter i alfabetisk rekkefølge som har registrert evalueringer i portalen. Sifrene ved siden av navnet viser antall evalueringer den spesifikke oppdragsgiveren har i portalen. Også her finner du fanen for statistikk. I grafen under statistikkfanen for oppdragsgivere vil du se de fem virksomhetene som har flest registrerte evalueringer. Du kan velge å legge til og/eller ta bort oppdragsgivere som presenteres i grafen. Du kan gå til oversikten over oppdragsgivere eller gå til noen av de tre oppdragsgiverne under for å komme direkte til oppdragsgiverens egen oversiktsside.

Statistikk for utfører av evalueringen

Til forskjell fra listen over oppdragsgivere er feltet for å registrere utførere et fritekstfelt. Dette betyr at listen over utførere i oversiktsbildet ikke er utømmende og navnet på en og samme utfører kan forekomme i flere former.

Statistikk for evalueringstyper

Evalueringsrapportene er inndelt i fem typer av evalueringer. For en utdypende beskrivelse av typene, se relevante begrep. Velg en spesifikk type du er interessert i under eller gå til oversiktsiden for alle de fem typene.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)