Gå til hovedtekst

Formidle og bruke

Formidling og bruk av evaluering og evalueringsresultater i virksomhetens styring

En evalueringsrapport er ikke i seg selv et beslutningsgrunnlag. Rapporten må tolkes og gjøres nyttig til styring. God bruk av evalueringsresultater innebærer å koble dem til styringsprosesser i virksomheten. I tillegg kan det være behov for å vurdere om evalueringsresultatene har bredere interesse enn til styringsformål, og i så fall hvordan oppdragsgiveren hos virksomheten best mulig kan bidra til kunnskapsutvikling på området.

Stegene i en intern saksgang for mottak og bruk av den enkelte evalueringen:

  1. Bearbeide evalueringen og lage beslutningsnotat
  2. Beslutning om bruk
  3. Utarbeide oppfølgingsplan
  4. Beslutning om oppfølging
  5. Rapportere og følge opp planen 
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)