Gå til hovedtekst

Type

Samfunnsøkonomisk analyse

Abonner på siste evalueringer fra Evalueringsportalen

Grupper på

Les om usikkerhet i statistikken

Velg graftype

Årstall

Oppdragsgivere (med forløpere)

Komplett datagrunnlag

Last ned i CSV-format (Kan eksempelvis åpnes i OpenOffice Calc eller Microsoft Excel)

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Oppdragsgiver (med forløpere)2002200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021Total
Finansdepartementet (FIN)001313631419118312000075
Samferdselsdepartementet (SD)00045417111964400000065
Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)024423327520000000034
Kystverket00000021100015120000031
Statens vegvesen (SVV)002101267000312000025
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)001101212112222330024
Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) 000000222523401002023
Norges vassdrags- og energiverk 000010033900011000018
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)0001*1*04*30101330100018*
Husbanken001210001611010100015
Klima- og forureiningsdirektoratet (KLIF)000211323200000000014
Olje- og energidepartementet (OED)000251140000000000013
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)000000122201101000010
Norges forskningsråd (NFR)000000121020000130010
Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)00000033200000000008
Justis- og beredskapsdepartementet (JD)00000102001102010008
Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) (Distriktssenteret)00000033200000000008
Skatteetaten10010121100000000007
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)00000000000241000007
Kulturdepartementet (KUD)00010230001000000007
Klima- og miljødepartementet (KLD)00000002100100100005
Kommunal- og moderniseringsdepartementet00000000000000000415
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)01010001001000000004
Fiskeri- og kystdepartementet (FKD)00100010002000000004
Helsedirektoratet00010000000021000004
Skattedirektoratet00010011100000000004
Innovasjon Norge00000011000100010004
Jernbaneverket00000002000011000004
Miljødirektoratet00000000000011000103
Oljedirektoratet (OD)00000000020000010003
Fylkesmannen i Rogaland00010001000000000002
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)00000000000010100002
Direktoratet for naturforvaltning (DN)00000000011000000002
Statens landbruksforvaltning (SLF)01010000000000000002
Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDI)00000000000010000001
Vegvesenet00000010000000000001
Landbruks- og matdepartementet (LMD)00000000100000000001
Kunnskapsdepartementet (KD)00001000000000000001
Universitetet i Stavanger (UiS)00000010000000000001
Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning (Riksantikvaren)00000000000001000001
Sametinget - administrasjonen01000000000000000001
Direktoratet for utviklingssamarbeid00000000000000000101
Presteskapet/Geistligheten: Borg bispedømme00000100000000000001
Forsvarsdepartementet (FD)00010000000000000001
Norges forskningsråd00000000000000000101
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)00000000001000000001
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet00000010000000000001
Fiskeridirektoratet00000100000000000001
Utenriksdepartementet (UD)00000000000001000001
Arbeids- og velferdsetaten (NAV)00000000000001000001
Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK)00000010000000000001
Petroleumstilsynet (Ptil)00100000000000000001
Norsk kulturminnefond, Sekretariatet (Kulturminnefondet)00000000000000100001
Direktoratet for byggkvalitet00000000000000000101
Nærings- og handelsdepartementet (NHD)00000000100000000001
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)00000010000000000001
Statens reindriftsforvaltning00001000000000000001
Statens kartverk00000000000001000001
Borg bispedømme00000100000000000001

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)