Gå til hovedtekst

Type

Underveisevaluering

Abonner på siste evalueringer fra Evalueringsportalen

Grupper på

Les om usikkerhet i statistikken

Velg graftype

Årstall

Oppdragsgivere (med forløpere)

Komplett datagrunnlag

Last ned i CSV-format (Kan eksempelvis åpnes i OpenOffice Calc eller Microsoft Excel)

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Oppdragsgiver (med forløpere)199419951996199719992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018Total
Arbeids- og velferdsetaten (NAV)0000000002*6*79879101017551640115*
Norges forskningsråd (NFR)000000000082012546671238695111
Utdanningsdirektoratet00000000002242356942746460
Justis- og beredskapsdepartementet (JD)00000000114752532461122046
Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)000000000022002114554110239
Klima- og forureiningsdirektoratet (KLIF)10000000001427829320000039
Innovasjon Norge001*1*05*00011061296010000135*
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)00000001001623247100321235
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)01000010012250527111011031
Utlendingsdirektoratet (UDI)00000000001122123305432029
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)001*000000002*6*3*6*32103110029*
Helsedirektoratet00000000013473411100010026
Miljødirektoratet00000000000000000094451023
Direktoratet for naturforvaltning (DN)00000000002261240240000023
Husbanken00000000102002030110183123
Statens vegvesen (SVV)00000000001212453100000019
Kulturdepartementet (KUD)0000001*1021020300113310019*
Nærings- og handelsdepartementet (NHD)00001000102022234200000019
Arbeids- og velferdsdirektoratet00000000000164240000000017
Norsk kulturråd (Kulturrådet)00000000112222010100003015
Politi og lensmannsetaten00000000002110320320100015
Petroleumstilsynet (Ptil)00000000002000106410000014
Klima- og miljødepartementet (KLD)00000002001110012011010112
Statens landbruksforvaltning (SLF)00000000120001400110000010
Oljedirektoratet (OD)00000400000020012010000010
Landbruks- og matdepartementet (LMD)0000010100001001000131009
Kunnskapsdepartementet (KD)0000000000211210000000108
Finansdepartementet (FIN)0000000100012300000010008
Utenriksdepartementet (UD)0000000000001100010112007
Forbrukerrådet0000000011111110000000007
Sametinget - administrasjonen0000000001000400000011007
Samferdselsdepartementet (SD)0000000000101310000010007
Fiskeri- og kystdepartementet (FKD)0000000000120100020000006
Politidirektoratet0000000000110031000000006
Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK)0000000000000202110000006
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)001*0000001120001000000006*
UDI0000000000000010112000005
Den Norske Stats Husbank0000000010100201000000005
Statistisk sentralbyrå (SSB)0000000000012000010000004
Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDI)0000000000000001110000104
Kirkerådet0000000000000001120000004
Utlendingsdirektoratet0000000000000111100000004
Skatteetaten0000000000000110000000024
Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring0000000000000011100000003
Olje- og energidepartementet (OED)0000000000010002000000003
Det norske fredskorpset (Fredskorpset)0000000000100000002000003
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)0000000000010110000000003
Finanstilsynet0000000000010011000000003
Statens helsetilsyn (Helsetilsynet)0120000000000000000000003
Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi)0000000000000000110000002
Fylkesmannen i Vestfold0000110000000000000000002
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag0000000000001100000000002
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)0000000001000100000000002
Fylkesmannen i Hordaland0000000000011000000000002
Fiskeridirektoratet0000000000010000010000002
Mattilsynet0000000000001001000000002
Brønnøysundregistrene1000000000000001000000002
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)0000000000010000000001002
Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning (Riksantikvaren)0000000000000000000110002
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)000000000002*0000000000002*
Registerenheten i Brønnøysund1000000000000001000000002
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)0000000000001010000000002
Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS (KRUS)0000000000110000000000002
Direktoratet for økonomistyring (DFØ)0000000000000001010000002
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)0000000000000000000001102
Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT)0000000000001100000000002
Fiskeriadministrasjonen0000000000010000010000002
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag0000000000000100000000001
Integrerings- og mangfoldsdirektorat0000000000000001000000001
Høgskolen i Hedmark (HiHm)0000000000000000100000001
Husbanken - hovedkontoret0000000000000000100000001
Fylkesmannen i Nordland0000000000000100000000001
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) KRUS0000000000010000000000001
Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning0000000000000000000000101
Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk (Kompetanse Norge)0000000000000000000000101
Forsvarsdepartementet (FD)0000000010000000000000001
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga0000000000000001000000001
Høgskolen i Telemark (HiT)0000000000000001000000001
Fylkesmannen i Finnmark0000000000000100000000001
Norges geologiske undersøkelse (NGU)0010000000000000000000001
Utenrikstjenesten (Ambassader, legasjoner og generalkonsulater) (Ambassader)0000000000000000000000101
Fylkesmannen i Oppland0000000000000010000000001
Skattedirektoratet0000000000000010000000001
Universitetet i Agder (UiA)0000000001000000000000001
Senter for statlig økonomistyring0000000000000001000000001
Kunst i offentlige rom (KORO)0000000000000001000000001
Høgskolen i Østfold (HIØ)0000000000010000000000001
Universitetet i Bergen (UiB)0000000000000000100000001
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet0000000000000010000000001
Vegvesenet0000000000010000000000001
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)0000000001000000000000001
Fylkesmannen i Troms0000000000000100000000001
Norges vassdrags- og energiverk 0000000000000000100000001
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)0000000000000001000000001

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)