Gå til hovedtekst

Type

Underveisevaluering

Abonner på siste evalueringer fra Evalueringsportalen

Grupper på

Les om usikkerhet i statistikken

Velg graftype

Årstall

Oppdragsgivere (med forløpere)

Komplett datagrunnlag

Last ned i CSV-format (Kan eksempelvis åpnes i OpenOffice Calc eller Microsoft Excel)

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Oppdragsgiver (med forløpere)1994199519961997199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019Total
Arbeids- og velferdsetaten (NAV)0000000002*6*798791010175516400115*
Norges forskningsråd (NFR)0000000000820125466712386950111
Utdanningsdirektoratet000000000022423569427464060
Justis- og beredskapsdepartementet (JD)000000001147525324611220046
Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)0000000000220021145541124144
Klima- og forureiningsdirektoratet (KLIF)100000000014278293200000039
Innovasjon Norge001*1*05*000110612960100001035*
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)000000010016232471003212035
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)010000100122505271110110031
Utlendingsdirektoratet (UDI)000000000011221233054320029
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)001*000000002*6*3*6*321031100029*
Helsedirektoratet000000000134734111000100026
Miljødirektoratet000000000000000000944510023
Direktoratet for naturforvaltning (DN)000000000022612402400000023
Husbanken000000001020020301101831023
Statens vegvesen (SVV)000000000012124531000000019
Kulturdepartementet (KUD)0000001*10210203001133100019*
Nærings- og handelsdepartementet (NHD)000010001020222342000000019
Arbeids- og velferdsdirektoratet000000000001642400000000017
Norsk kulturråd (Kulturrådet)000000001122220101000030015
Politi og lensmannsetaten000000000021103203201000015
Petroleumstilsynet (Ptil)000000000020001064100000014
Klima- og miljødepartementet (KLD)000000020011100120110101113
Statens landbruksforvaltning (SLF)000000001200014001100000010
Oljedirektoratet (OD)000004000000200120100000010
Landbruks- og matdepartementet (LMD)00000101000010010001310009
Kunnskapsdepartementet (KD)00000000002112100000001008
Finansdepartementet (FIN)00000001000123000000100008
Utenriksdepartementet (UD)00000000000011000101120007
Forbrukerrådet00000000111111100000000007
Sametinget - administrasjonen00000000010004000000110007
Samferdselsdepartementet (SD)00000000001013100000100007
Fiskeri- og kystdepartementet (FKD)00000000001201000200000006
Politidirektoratet00000000001100310000000006
Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK)00000000000002021100000006
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)001*00000011200010000000006*
UDI00000000000000101120000005
Den Norske Stats Husbank00000000101002010000000005
Statistisk sentralbyrå (SSB)00000000000120000100000004
Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDI)00000000000000011100001004
Kirkerådet00000000000000011200000004
Utlendingsdirektoratet00000000000001111000000004
Skatteetaten00000000000001100000000204
Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring00000000000000111000000003
Olje- og energidepartementet (OED)00000000000100020000000003
Det norske fredskorpset (Fredskorpset)00000000001000000020000003
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)00000000000101100000000003
Finanstilsynet00000000000100110000000003
Statens helsetilsyn (Helsetilsynet)01200000000000000000000003
Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi)00000000000000001100000002
Fylkesmannen i Vestfold00001100000000000000000002
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag00000000000011000000000002
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)00000000010001000000000002
Fylkesmannen i Hordaland00000000000110000000000002
Fiskeridirektoratet00000000000100000100000002
Mattilsynet00000000000010010000000002
Brønnøysundregistrene10000000000000010000000002
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)00000000000100000000010002
Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning (Riksantikvaren)00000000000000000001100002
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)000000000002*00000000000002*
Registerenheten i Brønnøysund10000000000000010000000002
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)00000000000010100000000002
Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS (KRUS)00000000001100000000000002
Direktoratet for økonomistyring (DFØ)00000000000000010100000002
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)00000000000000000000011002
Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT)00000000000011000000000002
Fiskeriadministrasjonen00000000000100000100000002
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag00000000000001000000000001
Integrerings- og mangfoldsdirektorat00000000000000010000000001
Høgskolen i Hedmark (HiHm)00000000000000001000000001
Husbanken - hovedkontoret00000000000000001000000001
Fylkesmannen i Nordland00000000000001000000000001
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) KRUS00000000000100000000000001
Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning00000000000000000000001001
Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk (Kompetanse Norge)00000000000000000000001001
Forsvarsdepartementet (FD)00000000100000000000000001
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga00000000000000010000000001
Høgskolen i Telemark (HiT)00000000000000010000000001
Fylkesmannen i Finnmark00000000000001000000000001
Norges geologiske undersøkelse (NGU)00100000000000000000000001
Utenrikstjenesten (Ambassader, legasjoner og generalkonsulater) (Ambassader)00000000000000000000001001
Fylkesmannen i Oppland00000000000000100000000001
Skattedirektoratet00000000000000100000000001
Universitetet i Agder (UiA)00000000010000000000000001
Senter for statlig økonomistyring00000000000000010000000001
Kunst i offentlige rom (KORO)00000000000000010000000001
Høgskolen i Østfold (HIØ)00000000000100000000000001
Universitetet i Bergen (UiB)00000000000000001000000001
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet00000000000000100000000001
Vegvesenet00000000000100000000000001
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)00000000010000000000000001
Fylkesmannen i Troms00000000000001000000000001
Norges vassdrags- og energiverk 00000000000000001000000001
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)00000000000000010000000001

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)